AED’s

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat dat bij een hartstilstand het hartritme weer kan herstellen door het geven van een elektrische schok.

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Hierdoor wordt het bloed niet meer door het lichaam gepompt. Dit heet ook wel ventrikelfibrilleren. Door het geven van een elektrische schok met een AED wordt het hart gereset en kan het weer normaal gaan kloppen. Dit heet ook wel defibrilleren.

Hulp in Uithoorn

Stichting AED Uithoorn bestaat uit vrijwilligers die zich binnen gemeente Uithoorn en met
medewerking en subsidie van de gemeente Uithoorn inzetten om te zorgen voor snelle en efficiënte
burgerharthulp. De doelstelling van de stichting is dan ook om binnen 6 minuten na een 112
reanimatie melding te starten met het verlenen van harthulp. Dat wil zeggen dat zodra iemand
onwel wordt en 112 gebeld wordt, de vrijwilligers van de stichtingen via zowel HartslagNu als via de
meldkamer van Ambulance Amsterdam een reanimatie oproep ontvangen. De vrijwilligers die in de
buurt zijn, komen zo snel als mogelijk, maar ook zo snel als redelijkerwijze verantwoord is, hulp
bieden. U kunt er dus op rekenen dat als u binnen het grondgebied van de gemeente Uithoorn
woont u hulp krijgt als u dat nodig heeft. Ook zijn er voldoende AED’s beschikbaar, zodat er altijd wel
iemand van de vrijwilligers is, die met een AED naar het slachtoffer gaat. Deze AED’s worden
beheerd en onderhouden door de stichtingen en zijn om die reden niet zichtbaar bij HartslagNu
en/of andere AED-registratie sites. Maar ze zijn er wel!!!

Waarom deze werkwijze? Beide stichtingen zijn ontstaan omdat de aanrijdtijd van Ambulances
opliep tot wel 15 minuten. Voor iemand die gereanimeerd moet worden komt de hulp dan veel te
laat. De oplossing was burgerharthulp door lokale vrijwilligers. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met
politie, brandweer en met name Ambulance Amsterdam over de herkenbaarheid van de vrijwilligers
en de kwaliteit van reanimeren. Binnen de stichtingen worden hiervoor driemaal per jaar
trainingsavonden georganiseerd, regelmatig met de hulpdiensten geoefend en bovendien zorgen we
voor de juiste nazorg na een reanimatie. Het is nu eenmaal van het allergrootste belang dat er goed
gereanimeerd wordt, maar ook dat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt en wie er
op welk moment de beslissingen neemt.

Inmiddels werken we al de nodige jaren op deze manier en we behalen zeer goede resultaten.

Nu u dit leest hebben wij hopelijk uw interesse gewekt. Misschien staat u inmiddels geregistreerd bij
HartslagNu en kunt u ook reanimeren. De stichting heeft een overeenkomst gesloten met
HartslagNu en is doorlopend in gesprek over de wijze waarop HartslagNu vrijwilligers oproept. Voor
de gemeente Uithoorn betekent dit in de praktijk dat het kan voorkomen dat als u niet aangesloten
bent bij de stichting, er tijdens een reanimatie geen gebruik wordt gemaakt van uw diensten,
bijvoorbeeld omdat u niet herkenbaar bent en de vrijwilligers met hesje eerder bij het slachtoffer
worden toegelaten. Dat kan een naar gevoel achterlaten. Om dat te voorkomen verzoeken wij
iedereen die woonachtig is in de gemeente om zich bij ons te melden. Wij kunnen u dan veel meer
uitleggen. Alle hulp is welkom, er zijn geen kosten aan verbonden, maar wij vragen wel een klein
beetje inzet om de kwaliteit te kunnen waarborgen, maar tegelijkertijd bent u NIET/NOOIT verplicht
om gehoor te geven aan een reanimatie oproep. Zolang de groep van vrijwilligers maar groot genoeg
is, is er altijd wel iemand die wel kan gaan. Dus aarzel niet en neem contact met ons op, we kunnen
uw hulp echt goed gebruiken; info@aed-uithoorn.nl. Ook als u een AED heeft of van plan bent er
een aan te schaffen komen wij graag met u in contact.