Welkom bij Stichting Reanimatie Uithoorn

Elke dag krijgen zo’n 40 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Bij een hartstilstand telt elke minuut. Want de overlevingskans is het grootst als binnen zes minuten wordt gestart met reanimeren en er een AED wordt ingezet. De ambulance kan er niet altijd binnen zes minuten zijn.

U als buurtbewoner kunt dat wel!

Wat doen wij?

Stichting AED Uithoorn streeft naar een zo groot mogelijke overlevingskans bij een hartstilstand. Dit doen wij door te zorgen voor goed getrainde burgerhulpverleners die actief zijn in heel Uithoorn. Wij zorgen er ook voor dat de stichting voldoende AED’s heeft, zodat er altijd minstens één AED op tijd bij het slachtoffer aanwezig is. Dit maakt het verschil tussen leven en door.

Reanimeren tijdens de COVID periode.

Let op! (update 9 oktober 2020)
Tijdelijk wordt op dit moment de COVID-19 richtlijn gevolgd bij reanimaties buiten het ziekenhuis
Het is op dit moment voor de meldkamer ambulancezorg niet meer mogelijk om door middel van uitvragen een goede afweging te kunnen maken of het slachtoffer besmettelijk is door het coronavirus. Daarom is ter bescherming van burgerhulpverleners, first responders en ambulancezorgverleners besloten alle slachtoffers te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn (=Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen MET COVID-19).

Voor de BLS betekent dit onder andere:

  • beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet,
  • bedek losjes de mond en neus met een doek of shawl geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies,
  • sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.