Welkom bij Stichting AED Uithoorn

Elke dag krijgen zo’n 40 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Bij een hartstilstand telt elke minuut. Want de overlevingskans is het grootst als binnen zes minuten wordt gestart met reanimeren en er een AED wordt ingezet. De ambulance kan er niet altijd binnen zes minuten zijn.

U als buurtbewoner kunt dat wel!

Wat doen wij?

Stichting AED Uithoorn streeft naar een zo groot mogelijke overlevingskans bij een hartstilstand. Dit doen wij door te zorgen voor goed getrainde burgerhulpverleners die actief zijn in heel Uithoorn. Wij zorgen er ook voor dat de stichting voldoende AED’s heeft, zodat er altijd minstens één AED op tijd bij het slachtoffer aanwezig is. Dit maakt het verschil tussen leven en dood.