Home
Het bestuur
Beleidsvoering
Contact

Welkom op de website van de Stichting AED Uithoorn.

Onze doelstellingen

1.
De Stichting heeft ten doel: 

  1. Binnen Uithoorn de overlevingskans bij hartstilstand te vergroten door het opzetten van zes-minuten zones, waarbij opgeleide vrijwilligers (burgerhulpverleners) in geval van een melding zich naar de gemelde locatie begeven voor toepassing van automatische externe defibrillators, hierna ook te noemen: AED's;  
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

  1. Het verkrijgen en plaatsen van AED's binnen bedoelde zes-minuten zones, die te allen tijde bereikbaar zijn; 
  2. Het opzetten en instandhouden van een systeem betreffende de organisatie van de oproepbaarheid van de burgerhulpverleners; 
  3. Het opleiden en periodiek bij- en nascholen van de burgerhulpverleners en de registrering van de burgerhulpverleners;
  4. Alle andere handelingen die aan de verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen. 

 Wilt u zich ook aanmelden bij onze stichting? Ga dan naar www.burgerharthulp.nl en meld je aan!

Stichting AED Uithoorn
aed-uithoorn@live.nl