Beleidsvoering Stichting AED Uithoorn

De Stichting AED Uithoorn heeft haar beleid en protocollen in diverse documenten samengevat. Hieronder kunt u de betreffende documenten downloaden en inzien.  

Inzetprotocol Reanimatie Team Uithoorn 2020.pdf
Download

Financiën 2019.pdf
Download

Beloningsbeleid
De Stichting werkt alleen met vrijwilligers die hier geen vergoeding voor ontvangen.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Wij reageren op reanimatiemeldingen in Uithoorn en werken volgens de regels van de NRR. Deze regels kunt u hier nalezen.

Financiële verantwoording
De Stichting is afhankelijk van donaties en subsidies